Ochrana osobných údajov

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. 


 • V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 • Sú uložene v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu. 
 • Vaše údaje sú na ceste k nášmu serveru šifrované, tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať. 
 • Všetci pracovníci Shark Online a.s., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom 
   a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií. 


 • Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie. 
 • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky - ctíme si Vaše súkromie. 
 • Aby sme zabezpečili, že Váš zaplatený tovar neprevezme neoprávnená osoba, od každého zákazníka 
   vyžadujeme pri doručení preukázanie totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho 
   listu - poskytnutie tejto informácie je prospešné pre Vás. Túto informáciu nepožadujeme pri zásielkách na 
  dobierku. 

Bezpečné internetové bankovníctvo


 • Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečených stránkach banky. 
 • S Vašimi citlivými platobnými údajmi neprichádzame do styku - dozvieme sa len úspešný alebo neúspešný výsledok transakcie. 

Žiadne otravné telefonáty a emaily! Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich zrušiť
kliknutím na odkaz nachádzajúci sa na konci nášho newslettera.


Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov


V zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov